Przejdź do treści
Strona główna » Nowości » Teoria rozwoju psychosocjalnego E. Eriksona.

Teoria rozwoju psychosocjalnego E. Eriksona.

Teoria rozwoju psychosocjalnego E. Ericksona jest jednym z kluczowych podejść do zrozumienia ludzkiego rozwoju. Została ona zaproponowana przez Erika Ericksona w XX wieku.

Erickson twierdził, że w ciągu całego życia ludzie przechodzą przez osiem stadiów rozwojowych. Na każdym etapie jednostka napotyka na określone wyzwania. Jak radzi sobie z nimi, wpływa na jej tożsamość i dojrzewanie.

W centrum teorii leży konflikt psychosocjalny. To kryzys, który trzeba rozwiązać, by przejść do następnego etapu. Kryzysy te dotyczą relacji z innymi i własnej tożsamości.

Zrozumienie tej teorii jest kluczowe dla specjalistów w dziedzinie psychologii. Pomaga w pracy z ludźmi w różnym wieku. Ułatwia zrozumienie ich problemów i potrzeb.

W skrócie, teoria Ericksona oferuje ramy do analizy ludzkiego życia. Wyjaśnia, jakie wyzwania pojawiają się w różnych etapach i jak wpływają na rozwój osoby.

Podstawowe informacje o Ericksonie

Erik H. Erikson urodził się w 1902 roku w Niemczech. Zmarł w 1994 roku w USA. Był psychologiem i psychoanalitykiem.

Jego życie było pełne przemian. W młodości podróżował po Europie. Po przybyciu do USA studiował psychoanalizę dziecięcą.

Erickson stał się znany dzięki swojej teorii psychosocjalnej. Była to ewolucja idei Freuda, ale z silniejszym naciskiem na kulturowe i społeczne aspekty rozwoju.

Kluczowe pojęcia związane z teorią rozwoju psychosocjalnego E. Ericksona

 • Kryzys psychosocjalny: Konflikt, który pojawia się na każdym etapie rozwoju.
 • Podstawowe cnoty: Umiejętności czy cechy, które rozwijają się po pomyślnym przejściu przez kryzys.
 • Zawieszenie: Stan, w którym osoba nie jest w stanie pomyślnie rozwiązać kryzysu.

Erickson wierzył, że rozwój trwa przez całe życie. Jego teoria była pierwszą, która uwzględniała cały cykl życia ludzkiego, a nie tylko dzieciństwo.

Omówienie poszczególnych stadiów rozwojowych

Zaufanie vs. nieufność (niemowlęctwo, 0-1.5 roku życia)

Charakterystyka etapu

Pierwsze miesiące życia dziecka są okresem intensywnego poznawania świata poprzez doświadczenie. W tym czasie dziecko uczy się rozumieć otaczającą rzeczywistość głównie przez interakcje z opiekunami. Jego zdolność do postrzegania jest głównie zależna od tego, jak opiekunowie reagują na jego potrzeby.

Kluczowe wyzwania

 1. Zaspokojenie podstawowych potrzeb: Niemowlę potrzebuje regularnego karmienia, snu, poczucia bezpieczeństwa i troski. Jak opiekunowie reagują na te potrzeby, wpływa na to, jak niemowlę postrzega świat.
 2. Nawiązywanie pierwszych więzi emocjonalnych: W tym etapie niemowlę zaczyna budować swoje pierwsze relacje emocjonalne, głównie z matką lub głównym opiekunem.

Rezultaty

 1. Zaufanie: Jeśli potrzeby niemowlęcia są konsekwentnie zaspokajane i doświadcza ono stałej troski, rozwija się zaufanie. Dziecko wierzy, że świat jest bezpieczny, a ludzie na których zależy, są godni zaufania.
 2. Nieufność: Jeśli opiekunowie nie reagują na potrzeby niemowlęcia w odpowiedni sposób lub są niespójni w swoim zachowaniu, dziecko może rozwinąć poczucie nieufności. Może to prowadzić do poczucia, że świat jest nieprzewidywalny i pełen zagrożeń.

W dłuższej perspektywie, zdolność dziecka do nawiązywania zdrowych relacji z innymi i poczucia bezpieczeństwa w świecie zależy od tego, czy w tym kluczowym etapie życia dominuje zaufanie czy nieufność. Jeśli dziecko rozwija silne poczucie zaufania, jest bardziej prawdopodobne, że będzie miało pozytywne relacje i zdrowe poczucie siebie w przyszłości. Jeśli jednak dominuje nieufność, może to prowadzić do problemów w nawiązywaniu głębszych relacji w późniejszym życiu.

Autonomia vs. wstyd i zwątpienie (wczesne dzieciństwo, 1.5-3 lata)

Charakterystyka etapu

Dzieci w tym wieku zaczynają eksplorować świat wokół siebie. Chcą robić rzeczy samodzielnie, takie jak jedzenie, ubieranie się czy korzystanie z toalety. To jest czas, kiedy dzieci uczą się samodzielności i rozwijają poczucie autonomii.

Kluczowe wyzwania

 1. Samodzielność w codziennych czynnościach: Dzieci próbują wykonywać różne zadania samodzielnie, nawet jeśli to oznacza popełnianie błędów.
 2. Budowanie woli: Dzieci zaczynają wyrażać swoje pragnienia i uczą się mówić “nie”, co może prowadzić do konfliktów z opiekunami.

Rezultaty

 1. Autonomia: Jeśli dzieci są zachęcane do próbowania nowych rzeczy i rozwijania umiejętności, rozwijają poczucie autonomii. Czują, że są zdolne do wykonywania zadań i podejmowania decyzji.
 2. Wstyd i zwątpienie: Jeśli dzieci są krytykowane za próby samodzielnego działania lub doświadczają zbyt wielu niepowodzeń, mogą rozwijać poczucie wstydu i zwątpienia w swoje zdolności.

W tym etapie ważne jest, aby dawać dzieciom pewne wyzwania, ale jednocześnie wspierać je i zachęcać do samodzielności. Jeśli dzieci czują się bezpieczne w próbowaniu nowych rzeczy i popełnianiu błędów, będą prawdopodobnie bardziej pewne siebie w przyszłości. Jednak jeśli doświadczają głównie krytyki i niepowodzeń, mogą stać się nieśmiałe i niepewne swoich zdolności.

Inicjatywa vs. poczucie winy (przedszkolny wiek, 3-5 lat)

Charakterystyka etapu

W wieku przedszkolnym dzieci stają się bardziej aktywne i zainicjowane. Zaczynają planować działania, wymyślać gry i być bardziej twórcze. Fantazja jest również ważnym elementem tego etapu, gdyż dzieci często biorą udział w zabawach wyobraźni.

Kluczowe wyzwania

 1. Rozwijanie inicjatywy: Dzieci uczą się podejmować własne decyzje, tworzyć i organizować gry oraz działania z innymi dziećmi.
 2. Balans między ambicją a zdolnościami: Dzieci chcą robić więcej samodzielnie, ale nie zawsze mają umiejętności, by to osiągnąć, co może prowadzić do frustracji.

Rezultaty

 1. Inicjatywa: Jeśli dzieci są zachęcane do wyrażania siebie i próbowania nowych rzeczy, rozwijają zdolność do inicjowania działań. Uczą się być aktywnymi i twórczymi uczestnikami w swoim środowisku.
 2. Poczucie winy: Jeśli dzieci są krytykowane za ich ambicje lub twórcze pomysły, mogą rozwinąć poczucie winy za próby bycia niezależnymi. Mogą czuć, że ich inicjatywy są złe lub nieodpowiednie.

Aby wspierać rozwój inicjatywy, opiekunowie powinni zachęcać dzieci do eksperymentowania i eksploracji. Powinni też nauczyć je radzenia sobie z niepowodzeniami i frustracjami. W tym etapie ważne jest, by dzieci czuły się bezpieczne w wyrażaniu swojej inicjatywy, ale również by rozumiały, że każda akcja ma konsekwencje.

Pracowitość vs. poczucie niższości (wiek szkolny, 6-11 lat)

Charakterystyka etapu

Dzieci w wieku szkolnym zaczynają porównywać swoje osiągnięcia z rówieśnikami. Rozwijają umiejętności, zainteresowania i chcą być kompetentne w różnych dziedzinach, takich jak nauka, sport czy inne aktywności.

Kluczowe wyzwania

 1. Rozwój umiejętności: Dzieci uczą się nowych rzeczy w szkole i poza nią, stając przed wyzwaniami związanymi z nabywaniem nowych umiejętności.
 2. Porównywanie się z innymi: W miarę jak dzieci rozwijają się, zaczynają porównywać się z rówieśnikami, co może prowadzić do rywalizacji.

Rezultaty

 1. Pracowitość: Jeśli dzieci czują, że są kompetentne i są za to chwalone, rozwijają pracowitość. Mają poczucie, że ich wysiłki przynoszą pozytywne rezultaty.
 2. Poczucie niższości: Jeśli dzieci doświadczają niepowodzeń i czują, że nie sprostają oczekiwaniom lub porównują się niekorzystnie z innymi, mogą rozwijać poczucie niższości.

W tym etapie ważne jest, aby dzieci miały okazję doświadczać sukcesów i były zachęcane do próbowania nowych rzeczy. Opiekunowie i nauczyciele powinni pomagać dzieciom radzić sobie z porażkami, ucząc je, że błędy są częścią procesu nauki. Zachęcanie dzieci do pracowitości i dawanie im poczucia kompetencji w różnych dziedzinach może pomóc im unikać rozwijania się w poczuciu niższości.

Tożsamość vs. dezintegracja tożsamości (adolescencja, 12-18 lat)

Charakterystyka etapu

Adolescencja to czas intensywnego poszukiwania tożsamości. Młodzież zastanawia się, kim jest i kim chce zostać. W tym okresie nastolatkowie eksperymentują z różnymi rolami, poglądami i ideami.

Kluczowe wyzwania

 1. Poszukiwanie tożsamości: Nastolatkowie próbują zrozumieć siebie, eksplorując różne aspekty swojej tożsamości.
 2. Nacisk społeczny: Presja rówieśników i oczekiwania społeczne mogą wpływać na to, jak młodzież postrzega siebie.

Rezultaty

 1. Tożsamość: Jeśli nastolatkowie mają możliwość eksploracji i są wspierani w tym procesie, mogą wypracować sobie stałą tożsamość i poczucie, kim naprawdę są.
 2. Dezintegracja tożsamości: Jeśli młodzież nie jest w stanie zidentyfikować i zaakceptować siebie lub czuje się zbyt obciążona presją, może doświadczyć kryzysu tożsamości lub dezintegracji.

Aby wspierać młodzież w tym krytycznym okresie, ważne jest, by rodzice, opiekunowie i nauczyciele byli cierpliwi, otwarci na dialog i zachęcali do samodzielnego myślenia. Rozumienie, że poszukiwanie tożsamości jest naturalnym procesem, może pomóc młodym ludziom znaleźć stabilność i pewność siebie w tym trudnym etapie życia.

Intymność vs. izolacja (młody dorosły, 19-40 lat)

Charakterystyka etapu

W tym okresie życia dorośli młodzieńczy poszukują głębokich relacji i połączeń z innymi. Często skupiają się na budowaniu trwałych partnerstw i rodzin, a także na tworzeniu głębokich przyjaźni.

Kluczowe wyzwania

 1. Budowanie bliskich relacji: W tym okresie wiele osób dąży do tworzenia trwałych i głębokich relacji, zarówno romantycznych, jak i przyjacielskich.
 2. Niechęć do zobowiązań: Niektórzy mogą obawiać się głębokiego zaangażowania lub intymności, co prowadzi do unikania bliskich relacji.

Rezultaty

 1. Intymność: Osoby, które są w stanie nawiązać głębokie i trwałe relacje, rozwijają zdolność do intymności. Uzyskują poczucie bezpieczeństwa i bliskości z innymi.
 2. Izolacja: Ci, którzy nie są w stanie nawiązać głębokich relacji lub obawiają się zobowiązań, mogą czuć się odizolowani i samotni.

Wspieranie młodych dorosłych w nawiązywaniu i pielęgnowaniu relacji może pomóc im w przejściu przez ten etap z poczuciem spełnienia i bliskości z innymi. Ważne jest, aby uznać trudności związane z intymnością i zachęcać do otwartej komunikacji oraz do dbania o własne potrzeby emocjonalne.

Troska vs. stagnacja (średni wiek, 40-65 lat)

Charakterystyka etapu

W średnim wieku ludzie często rozważają, co zostawili w świecie i jak przyczynili się do dobra innych. Rozpoczyna się refleksja nad życiowym dziedzictwem i tym, jakie ślady zostawimy po sobie dla przyszłych pokoleń.

Kluczowe wyzwania

 1. Dbanie o innych: Wiele osób w tym wieku skupia się na wychowywaniu dzieci, budowaniu kariery i troszczeniu się o społeczność.
 2. Zastanawianie się nad własnym życiem: Mogą pojawiać się pytania o sens życia i własne osiągnięcia.

Rezultaty

 1. Troska: Osoby, które czują, że przyczyniły się do dobra innych i zbudowały coś trwałego, rozwijają poczucie troski.
 2. Stagnacja: Ci, którzy nie czują, że ich życie miało głęboki wpływ lub sens, mogą doświadczyć stagnacji i poczucia, że ich życie nie przynosi korzyści.

Aby wspierać ludzi w średnim wieku, ważne jest, aby pomagać im znaleźć sens w tym, co robią, oraz zachęcać do zaangażowania w społeczność i relacje z innymi. Aktywność, pomaganie innym i bycie częścią większej całości może pomóc w przezwyciężeniu uczucia stagnacji i znalezieniu satysfakcji w życiu.

Integralność vs. rozpacz (starszy wiek, powyżej 65 lat)

Charakterystyka etapu

W starszym wieku ludzie reflektują nad swoim życiem, rozważając, czy spełnili swoje cele i czy są zadowoleni z tego, co osiągnęli. Jest to czas introspekcji, bilansowania życia i akceptacji przeszłości.

Kluczowe wyzwania

 1. Przemyślenie życia: Wiele osób w tym wieku spogląda wstecz, analizując wybory i osiągnięcia.
 2. Akceptacja śmierci: Zmierzenie się z przemijalnością i myślami o śmierci staje się bardziej aktualne.

Rezultaty

 1. Integralność: Jeśli osoba czuje satysfakcję z przeżytego życia i akceptuje swoje wybory, doświadcza poczucia integralności.
 2. Rozpacz: Jeśli ktoś żałuje swojego życia i nie jest w stanie pogodzić się z przeszłością, może doświadczać głębokiego rozpaczy.

Dla osób w starszym wieku ważne jest wsparcie i zrozumienie ze strony rodziny oraz społeczności. Pomoc w przemyśleniu życia, podzielenie się wspomnieniami i akceptacja przeszłych wydarzeń mogą przynieść poczucie spokoju i integralności.

Znaczenie kryzysów psychosocjalnych

Jak kryzysy wpływają na rozwój jednostki

Kryzysy psychosocjalne, które definiuje teoria Ericksona, są naturalnymi etapami rozwoju każdego człowieka. Każdy kryzys reprezentuje konflikt pomiędzy dwoma sprzecznymi uczuciami lub tendencjami. Jak jednostka radzi sobie z tymi konfliktami, ma głęboki wpływ na jej rozwój.

 • Formowanie się cech: W zależności od tego, jak jednostka rozwiązuje konflikt na każdym etapie, może rozwijać pewne pozytywne cechy osobowości lub negatywne tendencje.
 • Kształtowanie relacji: Wynik kryzysu może wpłynąć na to, jak jednostka nawiązuje i podtrzymuje relacje z innymi. Na przykład osoba, która nie przezwyciężyła kryzysu zaufania w niemowlęctwie, może mieć trudności z budowaniem głębokich relacji w dorosłym życiu.
 • Rozwój kompetencji: Przezwyciężenie kryzysów może również prowadzić do rozwijania kompetencji, które są ważne w późniejszych etapach życia.

Przezwyciężanie kryzysów jako kluczowy element formowania tożsamości

Przezwyciężanie kryzysów psychosocjalnych jest nie tylko wyzwaniem, ale także okazją do wzrostu i rozwoju. Każdy kryzys, który jest skutecznie rozwiązany, prowadzi do wzmocnienia poczucia tożsamości jednostki.

 • Zdobywanie pewności siebie: Kiedy jednostka skutecznie rozwiązuje kryzys, zdobywa pewność siebie i wiarę w swoje zdolności.
 • Zrozumienie siebie: Kryzysy dają możliwość zrozumienia własnych potrzeb, wartości i przekonań.
 • Wzrost odporności: Każde przezwyciężenie kryzysu wzmacnia zdolność jednostki do radzenia sobie z przyszłymi wyzwaniami.

W skrócie, kryzysy psychosocjalne, choć są wyzwaniami, są także kluczowym elementem rozwoju jednostki. Sposób, w jaki osoba radzi sobie z tymi kryzysami, może głęboko wpłynąć na jej poczucie tożsamości, zdolność do nawiązywania relacji i kompetencje w dorosłym życiu.

Podsumowanie

Teoria rozwoju psychosocjalnego zaproponowana przez Erika Eriksona dostarcza cennego wglądu w to, jak ludzie rozwijają się w ciągu całego życia. Poprzez zrozumienie kluczowych kryzysów psychosocjalnych na każdym etapie, możemy lepiej zrozumieć siebie i innych, a także stawić czoła wyzwaniom, które pojawiają się na naszej drodze. Kryzysy te, choć są trudne, oferują również możliwość wzrostu i zdobywania cennych doświadczeń. Zrozumienie tej teorii nie tylko wzbogaca naszą wiedzę o ludzkiej psychice, ale także podkreśla znaczenie wsparcia i zrozumienia w kluczowych momentach naszego życia. Dzięki temu możemy stworzyć bardziej świadome i wspierające społeczności, które celebrują rozwój ludzki w każdym jego etapie.

Bibliografia

 1. Erikson, E. H. (1950). Childhood and society. New York: W. W. Norton & Company.
 2. Erikson, E. H. (1968). Identity: Youth and crisis. New York: W. W. Norton & Company.
 3. Stevens, R. (1983). Erik Erikson: An introduction. New York: St. Martin’s Press.
 4. McAdams, D. P. (2006). The redemptive self: Stories Americans live by. New York: Oxford University Press.
 5. Bee, H., & Boyd, D. (2006). The developing child (11th ed.). Boston: Allyn & Bacon.

Czytaj również

Cisza, która uzdrawia: o sile głosów w psychoterapi
Cisza, która uzdrawia: o sile głosów w psychoterapii

W świetle dynamicznego procesu terapeutycznego, cisza oraz wyrażanie swojego głosu stanowią fundamen…

Zastosowanie analizy transakcyjnej w psychoterapii: Skuteczna metoda transformacji osobistej

Analiza Transakcyjna, znana jako AT, to teoria i metoda psychoterapii, która kładzie nacisk na zrozu…

Krytyka teorii Eriksona

Eric Erikson, urodzony w 1902 roku, to wybitny psycholog i psychoanalityk, którego prace znacząco wp…

Teoria rozwoju psychosocjalnego E. Ericksona
Teoria rozwoju psychosocjalnego E. Eriksona.

Teoria rozwoju psychosocjalnego E. Ericksona jest jednym z kluczowych podejść do zrozumienia ludzkie…

Rola intymności emocjonalnej w procesie psychoterapii

W dzisiejszym społeczeństwie, gdzie zdrowie psychiczne ma ogromne znaczenie, intymność emocjonalna s…

Dlaczego warto zostać psychoterapeutą?

Zostać psychoterapeutą chce wielu. Psychoterapia – to słowo nosi w sobie moc oddziaływania na zdrowi…