Przejdź do treści
Strona główna » Nowości » Ucieleśniona samoświadomość

Ucieleśniona samoświadomość

Ucieleśniona samoświadomość Pozostawanie w kontakcie – i tracenie kontaktu – z sobą i innymi

Ucieleśniona samoświadomość (ESA) odnosi się do sposobów, w jakie zwracamy uwagę na to, co dzieje się wewnątrz naszego ciała. ESA ma dwie podstawowe formy. Możemy być świadomi odczuwanych doświadczeń z wnętrza ciała lub możemy być świadomi naszych myśli o sobie. Możemy czuć siebie lub myśleć o sobie, ale zazwyczaj nie obie te rzeczy jednocześnie. Te dwie formy samoświadomości wynikają z zupełnie różnych sieci w układzie nerwowym.

Te oddzielne sieci mają unikalne połączenia między mózgiem a częściami układu nerwowego, które rozciągają się przez ciało i mają bezpośredni wpływ na praktycznie wszystkie funkcje ciała, każda na swój własny sposób. Oznacza to, że świadomość naszych myśli i uczuć może potencjalnie poprawić nasze zdrowie psychiczne i fizyczne oraz samopoczucie, naszą zdolność do poruszania się i wykonywania zadań w naszym życiu, a także nasze relacje z innymi ludźmi. Z drugiej strony, brak świadomości tego, co myślimy lub czujemy o sobie – albo z powodu celowego unikania, albo z powodu stresujących lub traumatycznych warunków, które utrzymują naszą uwagę skupioną poza nami – może upośledzać inne funkcje ciała.

Koncepcja ucieleśnionej samoświadomości obejmuje całość tego, o czym ludzie mówią, gdy używają słów umysł i ciało. Umysł często oznacza nasze myśli i obrazy mentalne. Umysł może również odnosić się do mózgu lub tego, co dzieje się “w głowie”, a nie w ciele. Takie mówienie może być mylące, ponieważ głowa i mózg są w rzeczywistości częścią ciała. Głowa i mózg są połączone z szyją za pomocą nerwów, kości, mięśni i powięzi, które łączą głowę i jej narządy funkcjonalne i czuciowe z innymi częściami ciała.

Mózg w głowie jest połączony z resztą ciała poprzez układ nerwowy, hormony i krew, które przemieszczają się po całym ciele. Mózg rzeczywiście znajduje się w głowie, a te komórki nerwowe łączą się z pniem mózgu i rdzeniem kręgowym, tworząc połączenia z obwodowym układem nerwowym we wszystkich innych częściach ciała, które komunikują się między mózgiem a obwodowymi układami nerwowymi oraz krwią i hormonami, które krążą między mózgiem a resztą ciała.

Fragmenty z książki
Restorative Embodiment and Resilience
Alan Fogel, Ph.D.

*Tłumaczenie własne